Jan Kraus
03 March 2008blog archive1 min read

FoWA - Future of Web Applications

Warning: Blog Archive Content!
This entry is from very early days of my blogging adventure. It's a bit shallow, a little _cringeworthy_ and very outdated content.
I've decided to keep it here for sake of completeness, but please take it with a grain of salt!

Techcrunch wspomina o krótkiej dyskusji przeprowadzonej na FoWA w Miami. Kilka znanych osób próbowało w ciągu 40 minut brainstormingu sworzyć idee killer aplikacji. Ostatecznie pomysł stworzył Kevin Rose - sugerując aplikację, która pomoże rozwiązać problem z nadmiarem maili.

Design a Web App in 40 Minutes (panel)
FoWA Panel - Photo by Erik (HASH) Hersman

Pod nazwą FoWA kryje się konferencja Future of Web Applications, na której poruszane są aktualne trendy i tematy związane z rynkiem aplikacji i serwisów Web2.0. Wielu ciekawych i znanych gości, duże i atrakcyjne firmy, prezentacje, dyskusje… - wydaje mi się, że bardzo będę się starał, żeby być na następnej konferencji.

Entry published on 03 March 2008 under #blog archive, #fowa, #conferences.
© 2007 - 2023 Jan Kraus - Site built with GatsbyJS